TÀI LIỆU THAM KHẢO

STTMôn họcTài liệu
1 Lập trình ứng dụng cho vi điều khiển căn bản
 • Presentation & Handouts
 • User's Guides & Data Sheets
 • User's Guides & Data Sheets 2
 • User's Guides & Data Sheets 3
 • 2 Lập trình Quản lý với MS Access
 • Slide bài giảng
 • Bài tập căn bản
 • Đề thi mẫu
 • Bài tập nâng cao
 • Dữ liệu bài tập
 • 3 Chứng chỉ CNTT cơ bản
 • Window XP
 • MS Word 2010
 • MS Excel 2010
 • MS PowerPoint 2010
 • HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

  -----


  Ms. Vy (028.2228.9112)
  Hotline 0902.44.91.98
  HỖ TRỢ DỰ ÁN &
  CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

  -----


  Mr. Tuấn (091.801.9327)