Trung tâm Kỹ thuật Điện Toán trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh tiền thân từ Tổ Điện Toán - Bộ môn Điện Tử của Khoa Điện – Điện Tử.

Ngày 03/04/1985 theo quyết định số 139/QĐ được Bộ Đại Học và Trung Học Chuyên Nghiệp quyết định thành lập với tên gọi và nhiệm vụ mới.

Ngày 03/03/1986 theo quyết định số 229/QĐ của Bộ Đại Học và Trung Học Chuyên Nghiệp – Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán được thành lập và trực thuộc Trường Đại Học Bách Khoa  - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh và là một trong những Trung Tâm nghiên cứu được thành lập sớm nhất của Bộ Đại Học và Trung Học Chuyên Nghiệp (nay là Bộ Giáo Dục và Đào Tạo).

Ngày 15/03/1993, được Bộ Khoa Học Công Nghệ và Môi Trường cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ với số đăng ký 015.

Năm 1993, thành lập Khoa Công nghệ Thông tin (nay là Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính) trên cơ sở nguồn nhân lực từ Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán để đáp ứng nhu cầu phát triển về đào tạo lĩnh vực khoa học kỹ thuật máy tính.

15/11/2014 - Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

-----


Ms. Vy (028.2228.9112)
Hotline 0902.44.91.98
HỖ TRỢ DỰ ÁN &
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

-----


Mr. Tuấn (091.801.9327)