Thông báo mở lớp

Khóa Lập trình Python cơ bản

I.  Mục tiêu khóa học

Giúp người học làm quen và có khả năng lập trình cơ bản với Python, từ đó có thể sử dụng các thư viện cơ bản giải quyết một số bài toán, cũng như có thể xây dựng được ứng dụng web cơ bản dùng thư viện Flask-Python.

Đối tượng tham gia: Học viên không có kiến thức về lập trình hoặc lập trình ngôn ngữ khác ở mức căn bản

II.   Nội dung học

STT

Mc chương trình

Chủ đề

Nội dung

1

BUI 1 - LP TRÌNH CƠ BN VI PYTHON

Bắt đầu với Python

+) Giới thiệu về Python

+) Cài đặt môi trường và công cụ

+) Chương trình đầu tiên với Python

+) Biến, phép gán trong Python

+) Kiểu dữ liệu cơ bản trong Python

+) Làm việc với Number, String

+) Các phép toán: số học, logic, quan hệ, so sánh trong Python

2

Cấu trúc điều khiển luồng dữ liệu

+) Cấu trúc rẽ nhánh trong Python

+) Cấu trúc lặp: Có hạn và vô hạn
+) C
ác lnh điu khin (break/continue/pass) trong Python

+) Input/Output của dữ liệu trong Python

3

BUI 2 - LP TRÌNH CƠ BN VI PYTHON

Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python
C
ác loi danh sách trong Python (List, Tuple, Dictionary)

+) Number

+) String: Các phương thức làm việc với String.

+) List

+) Tuple
+) Dictionary

+) Các phương thức xử lý dictionary

4

BUI 3 - LP TRÌNH CƠ BN VI PYTHON

Funtions, Module, Package trong Python

+) Giới thiệu về naming convention trong python

+) Funtion, Variable (Local, Nonlocal, Global)

+) Cơ bản về module

+) Package

+) Gii thiu v mt s module thông dng trong Python

+) Nm được Class trong Python

5

Mt s hàm nâng cao và ng dng.

+) Sort
+) Custom Sort
+) Map
+) Reduce

6

BUI 4

 - LP TRÌNH CƠ BN VI PYTHON

Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ trong Python

+) Tng quan v ngoi l

+) Check Exception và Uncheck Exception

+) Throwing Exception

+) K thut debug, kim soát ngoi l

7

Đc ghi tp tin (File I/O) trong Python

+) Khởi tạo đối tượng file

+) Quy trình làm việc với file

+) Các phương thức xử lý file và thư mục

+) Một số k thut đc ghi file hiu qu vi Python

8

Lưu tr và x lý d  liu vi Python

+) Gii thiu v XML: Ý nghĩa, cu trúc, các thành phn ca tài liu XML
+) Gi
i thiu v JSON: Ý nghĩa, cu trúc ca JSON
+) Các b
ước x lý d liu XML vi Python
+) Các b
ước x lý d liu JSON vi Python

9

BUI 5

 - LP TRÌNH CƠ BN VI PYTHON

Làm quen vi các thư vin chun DateTime, Regular Expression, System, …

+) Làm vic vi thư vin DateTime

+) Làm vic vi thư vin Regular Expression

+) Làm vic vi thư vin System (Path
+) Gi
i thiu mt s thư vin m rng: Numpy, OpenCV, Pandas, Matplotlib.

10

Kết nối và truy cập Database SQL

+) Python DB-API (Connector) kết nối đến MySQL, PostgreSQL,

+) Connection.

+) Insert, Update, Delete Operation.

+) Transactions.

+) Làm quen với MySQL và PyMySQL (hoặc PostgreSQL và psycopg2)

11

Kết nối và truy cập Database - No SQL

+) Pip: mongoengine: thư vin làm vic vi MongoDB,…

+) To collection, làm vic cơ bn vi MongoDB

12

S dng Database vi ORM Framework

+) ORM?

+) Cài đt ORM cho SQL / No-SQL

+) Mt s lnh và phương thc cơ bn.

13

BUI 6 - LÀM VIC VI MT S THƯ VIN M RNG

Thư vin Numpy

+) Gii thiu thư vin Numpy - đây là gói thư vin dùng cho vic x lý ma trn s.

+) Mt s hàm / lnh/ x lý thông dng

+) Mt s bài toán s dng hiu qu vi Numpy.

14

Thư vin Pandas

+) Gii thiu thư vin Pandas - đây là gói thư vin dùng cho đc các file excels (xls/xlsx), csv, (SPSS) sav, …

+) Mt s hàm / lnh/ x lý thông dng

+) Mt s bài toán s dng hiu qu vi Pandas.

15

Thư vin OpenCV

+) Gii thiu thư vin OpenCV.
+) M
t s bài toán vi thư vin OpenCV.

16

BUI 7 - XÂY DNG WEBSITE CƠ BN VI FLASK

Tng quan v Web

+) HTML/ HTML5

+) JavaScript

+) CSS/CSS3

17

Bootstrap Frameworks

+) S dng pandas đc d liu  t đnh dng nht đnh.
+)  Áp d
ng gii thut K-mean vi d liu đã có.
+) Hi
n th kết qu dưới dng trc quan hoá thông qua vic s dng thư vin Matplotlib.

18

Gii thiu mt s thư vin/ framework javascript

+) jQuery

+) React-js

+) Vue-js

+) Angular-js

19

BUI 8 - XÂY DNG WEBSITE CƠ BN VI FLASK

Flask

+) Gii thiu v Flask

+) Cài đt Flask

+) Mt s gói thư vin ca Flask

20

Template trong Flask

+) Cách s dng.
+)  B
trí các templates trong Flask
+) Syntax s
dng trong template-flask
+) Xây d
ng trang template đu tiên.

21

Cu trúc ng dng web flask-python cơ bn

+) Cu trúc ng dng

+) Đnh tuyến các trang trong ng dng

+) Ajax-flask

22

BUI 9 - XÂY DNG WEBSITE CƠ BN VI FLASK

Flask + Boostap

+) Tích hp Flask và Bootstrap

23

Dropzone Uploader

+) Cách đưa 01 nh file lưu tr lên Website.

24

Mt s vn đ v xây dng website

+) K thut phân trang.

+) K thut hin th hình nh.

+) Authentication with Flask

+) Deploy Python Web Application.

25

BUI 10 - XÂY DNG WEBSITE CƠ BN VI FLASK

Thc hin bài tp xây ng dng Web cơ bn s dng Flask vi NNLT Python

Thc hin bài tp theo ni dung bài tp đính kèm có s tr giúp ca người ging dy.

26

Gii đáp thc mc ca hc viên

+) Gii đáp thc mc v Python.

+) Gii đáp thc mc v xây dng web dùng flask.

III.  Thông tin khóa học:

         -   Số buổi: 10 (3 giờ/ buổi)

         -   Học phí: 2.000.000đ/khóa

***  Sau khi hoàn thành khóa học học viên sẽ phải tham gia thi cuối khóa học. Học viên có kết quả Đạt sẽ được Trung tâm Kỹ thuật Điện toán - Trường Đại học Bách khoa cấp chứng chỉ "Lập trình Python cơ bản"


                           

*** THÔNG TIN KHAI GIẢNG:


Buổi học tối  2 - 4 - 6  bắt đầu từ 18h00 - 21h00 

                
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Văn phòng ghi danh:

***Văn Phòng Chính: P.105 - nhà A5 - 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q. 10
  
            - ĐT: 3864 7256 exit 5371 - 028.222.89.112 - 0902.44.91.98

   *  CN1:Kios số 8 - 142 Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10, Tp. HCM 

             - ĐT: 028. 3864 7256 ext: 5854 - 028. 2214.8404 
 
   * CN2:
 Phòng 314. Nhà H1, Đại Học Bách Khoa, Làng Đại học Thủ đức 

              - ĐT: 08.6278.9210  - 0909.445.308

Giảm 5% khi ghi danh Trực tuyến
* Đăng ký trước 10 ngày khai giảng giảm 200.000 đồng
* Sinh viên: giảm 10% học phí
* Học viên cũ: giảm  5% học phí
* Đăng ký nhóm từ 2 - 5 học viên được giảm từ 2% - 5% học phí.

30/07/2019 -

Từ khoá: lap trinh python

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

-----


Ms. Vy (028.2228.9112)
Hotline 0902.44.91.98
HỖ TRỢ DỰ ÁN &
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

-----


Mr. Tuấn (091.801.9327)