Thông báo mở lớp

KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIN HỌC NGẮN HẠN NĂM 2019

Hình: KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIN HỌC NGẮN HẠN
Documento sin título

Đặc biệt:  Giảm 5% khi ghi danh online
                Giảm tối đa 10% cho HS-SV

h00 - 16h00

TT

Lớp

Ngày học

Số buổi học

Ngày dự kiến khai giảng

 Học phí

Giờ học

TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢN

1

Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

(THCB + Ms Word + Ms excel + Ms P.Point)

Tối 246
Tối 357
T7,CN
Chiều 246

18 buổi

14/10/2019
08/10/2019
26/10/2019
07/10/2019

1.100.000

Sáng: 8h00 - 11h00
Chiều: 14h00 - 17h00
Tối: 18h00 - 21h00 
T7-CN: 8h00- 11g45
 2
 Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản cấp tốc
(đã bao gồm lệ phí thi)
Tối 246
06 buổi 07/10/2019  800.000
 
Tối: 18h00 - 20g45

3

Ôn thi Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

Tối 246
Sáng-Chiều T7

2 buổi

02/10/2019
05/10/2019

300.000

 Sáng: 8h00 - 11h45
Chiều: 14h00 - 17h00

TIN HỌC VĂN PHÒNG NÂNG CAO

1

Microsoft Word nâng cao

Tối 357

4 buổi

08/10/2019

400.000

Tối: 18h00 - 20h45

2

Microsoft Excel nâng cao

Tối 357

4 buổi


400.000

 Tối: 18h00 - 20h45

3

Microsoft P.Point nâng cao

Tối 357

4 buổi


400.000

 Tối: 18h00 - 20h45

4

Kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao

Tối 357

12 buổi 08/10/2019

1.000.000

 Tối: 18h00 - 20h45

5

Ôn thi Kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao

Tối 246
Sáng - Chiều T7

2 buổi

02/10/2019
05/10/2019

350.000

 Sáng: 8h00 - 11h45
Chiều: 14h00 - 17h00

CHỨNG CHỈ TIN HỌC VĂN PHÒNG QUỐC TẾ

1

Luyện thi chứng chỉ (MOS)Quốc Tế

   - Lệ phí thi MOS(1 phần thi)
- Lệ phí thi IC3(1 phần thi)

Tối 357
Chiều 246


Chiều T5
Chiều T5

10 buổi
08/10/2019

07/10/2019
hàng tuần

1.350.000


850,000
615,000

Chiều: 14h00 - 17h30 
LỆ PHÍ THI CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT

1

Chứng chỉ Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

Sáng CN

1 buổi

06/10/2019
27/10/2019

200.000

Sáng: 8h - 10h30

2

Chứng chỉ Kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao

Sáng CN

1 buổt

06/10/2019
27/10/2019

250.000

 Sáng: 8h - 10h30

LỚP NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG - CƠ KHÍ

1

AutoCad 2D cơ bản

Tối 246
Tối 357
Sáng 246
T7,CN

11 buổi

30/09/2019
15/10/2019
30/09/2019
28/09/2019

850.000

Sáng: 8h00 - 11h00 
Chiều: 14h00 - 17h00
Tối: 18h00 - 20h45
T7-CN: 8h00- 11h45

2

AutoCad 2D nâng cao

Tối 357

11 buổi

08/10/2019

1.200.000

 Tối : 18h00 - 20h45

3

AutoCad 3D

Tối 357

11 buổi

29/10/2019

950.000

 Tối : 18h00 - 20h45

4

Sap 2000 cơ bản

Tối 357

11 buổi

01/10/2019

850.000

 Tối: 18h00 - 20h45

5

Sap 2000 nâng cao

Call

11 buổi

Call

1.200.000

 

6

Etab cơ bản

Tối 357

11 buổi

01/10/2019

850.000

 Tối: 18h00 - 20h45

7

Etab nâng cao + Safe

Tối 357

11 buổi

22/10/2019

1.200.000

 Tối : 18h00 - 20h45

8

Plasxis

Tối 246

11 buổi

07/10/2019

1.500.000

 Tối: 18h00 - 20h45

9

Solidworks

Tối 246

15 buổi

14/10/2019

3.000.000

ĐKS trước khai giảng 10 ngày
 giảm 200K

10

Khóa học CNC

Tối 357

Call

Call

10.000.000

ĐKS trước khai giảng 10 ngày
 giảm 200K

 11  ETAP trong tính toán hệ thống điện
 Tối 246
 08 buổi
07/10/2019  1.200.000  Giảm 200.000đ SV

12

Quản lý dự án

Tối 35

12 buổi

17/10/2019

2.500.000

ĐKS trước khai giảng 10 ngày
 giảm 200K

13

Bốc tách khối lượng và lập dự toán công trình

Tối 246

15 buổi

28/10/2019

2.800.000

ĐKS trước khai giảng 10 ngày
 giảm 200K

14

Revit MEP căn bản
Revit MEP nâng cao

Tối 246

14 buổi
12 buổi

23/9/2019

2.800.000

ĐKS trước khai giảng 10 ngày
 giảm 200K

15

Revit Kiến trúc cơ bản
Revit Kiến trúc nâng cao

Tối 246

12 buổi

14/10/2019

2.400.000

ĐKS trước khai giảng 10 ngày
 giảm 200K

16

Revit Kết cấu

Tối 246

12 buổi

02/10/2019

2.400.000

ĐKS trước khai giảng 10 ngày
 giảm 200K

 17  RoBot STRUCTURE(thiết kế kết cấu)
 Tối 246
 12 buổi
21/10/2019  2.400.000
 ĐKS trước khai giảng 10 ngày
                giảm 200K
 18  NavisWorks  Tối 357
 09 buổi
30/10/2019  2.800.000
 ĐKS trước khai giảng 10 ngày
                    giảm 200K

19

HỌA VIÊN B.I.M

Tối 246

06 tháng

11/11/2019

11.000.000 

LỚP NGÀNH ĐỒ HỌA - XỬ LÝ HÌNH ẢNH

1

Kỹ thuật xứ lý ảnh căn bản (Photoshop CS6)

Tối 246

12 buổi

23/09/2019

1000.000

Tối: 18h00 - 20h45

2

Thiết kế mẫu với ILLustrator

Tối 246

12 buổi

21/10/2019

1.200.000

 Tối : 18h00 - 20h45

3

Corel Draw

Tối 357

11 buổi

08/10/2019

1.000.000

 Tối : 18h00 - 20h45

4

Kỹ thuật xứ lý ảnh nâng cao (Photoshop CS6 2)

Tối 246

12 buổi

07/10/2019

1.400.000

 Tối : 18h00 - 20h45

5

Chế bản điện tử với InDesign

Tối 357

10 buổi


1.400.000

 Tối: 18h00 - 20h45

6

Kỹ thuật in

Tối 246

6 buổi

1.000.000

 Tối : 18h00 -20h45

7

Kỹ thuật viên Đồ họa

Tối 246

6 tháng

23/09/2019

8.000.000

 Tối : 18h00 - 20h45
 8  DỰNG PHIM - KỸ XÃO
 Tối 246
 02 tháng
07/10/2019
 5.000.000
 Tối: 18h00 - 20h45
Sáng 08h00 - 11h00
Chiều 13h30 - 16h30

LỚP NGÀNH THIẾT KẾ - LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN NGHIỆP

1

HTML5 &CSS3

Tối 357

10 buổi

22/10/2019

1.000.000

Tối: 18h00 - 20h45 

2

Thiết kế giao diện WEB sử dụng Photoshop

Tối 246

10 buổi

23/09/2019

1.000.000

 Tối: 18h00- 20h45

3

PHP/MySQL cơ bản

Tối 357

12 buổi


1.200.000

 Tối: 18h00 - 20h45

4

Javascript - JQuery - Angular JS

Tối 357

08  buổi

03/9/2019

1.200.000

 Tối: 18h00 -20h45

5

Bootstraps Thiết kế giao diện Mobile

Tối 357

10   buổi

24/09/2019

1.200.000

 Tối: 18h00 - 20h45

6

PHP/MySQL nâng cao

Tối 357

10 buổi


1.600.000

 Tối: 18h00 -20h45

8

Thiết kế - Lập trình Web Chuyên nghiệp

Tối 357

6 tháng

22/10/2019

8.200.000

 Tối: 18h00 - 20h45

CÁC LỚP CHUYÊN ĐỀ KHÁC

1

Lập trình ứng dụng Vi điều khiển

Tối 357

11 buổi

24/09/2019

2.200.000

 Tối: 18h00 - 20h45

2

Lập trình Hệ thống nhúng (Vi điều khiển nâng cao)

Tối 246

11 buổi

Call

2.500.000

 Tối: 18h00 - 20h45

3

Phương pháp số MatLab

Sáng T7,CN

11 buổi

09/11/2019

1.800.000

Sáng: 08h00 - 11h45

4

Ứng dụng phần mềm GEO5

Call

8 buổi

Call

3.000.000

 Tối: 18h00 - 20h45

5

Ứng dụng SPSS trong nghiên cứu định lượng

Sáng T7, Sáng CN

8 buổi 

28/09/2019

2.000.000

 Chiều: 14h00 -17h00
Sáng: 08h00 - 11h00

6

Lập trình Ứng dụng quản lý bằng Ms. Access

 Tối 357 Chiều 246

15 buổi

08/10/2019
07/10/2019

1.600.000

 Tối: 18h00 - 20h45

7

Lập trình C/C++/Java/Visual Basic 6.0

Tối 357 11 buổi 22/10/2019

900.000

 Tối: 18h00 - 20h45

8

Lập trình VB.NET / C# 

Tối 357

11 buổi 22/10/2019 900.000  Tối: 18h00 - 20h45

9

Khóa học IoTs T7,CN

10 buổi

28/09/2019

2.500.000  Tối: 180hh - 20h45

10

An Ninh Mạng và An Toàn Thông Tin

T7,CN

8 buổi

Call

3.200.000

 Tối: 18h00 - 20h45
 11 BLOCKCHAIN cơ 
bản + nâng cao
 T7,CN 10 buổi 12/10/2019
5.000.000  Sáng: 08g00 - 11g00

LẬP TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP
 1 Lập trình Android  Tối 246   15 buổi 28/10/2019  3.000.000 ĐKS trước khai giảng 10 ngày
 giảm 200K
 2 Lập trình cơ bản với Ruby   Tối 246 15 buổi   Call 2.700.000  ĐKS trước khai giảng 10 ngày
 giảm 200K 
 3 Lập trình Python cơ bản  Tối 246  10 buổi  21/10/2019  2.000.000 ĐKS trước khai giảng 10 ngày
 giảm 200K
 4 Lập trình cơ bản với ngôn ngữ phân tích R   Tối 357 15 buổi  Call  3.200.000  ĐKS trước khai giảng 10 ngày
 giảm 200K

CÁC LỚP DIGITAL MARKETING

1

Google ADWORD  cơ bản

Tối 35

4 buổi

08/10/2019

2.000.000

ĐKS trước khai giảng 10 ngày
 giảm 200K

2

SEO

Tối 246

12 buổi

07/10/2019

3.800.000

ĐKS trước khai giảng 10 ngày
 giảm 200K

3

Facebook Marketing

Tối 35

6 buổi

15/10/2019

2.300.000

ĐKS trước khai giảng 10 ngày
 giảm 200K

4

Thiết kế Website bằng Wordpress

Tối 246

8 buổi

21/10/2019 2.500.000

ĐKS trước khai giảng 10 ngày
 giảm 200K

 

** Đặc biệt: Hợp đồng đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp. Call: 028.222.89112
** Thường xuyên mở các lớp đào tạo tin học cho thiếu nhi, bồi dưỡng tin học cho giáo viên

 

ĐĂNG KÍ GHI DANH TẠI
CN1: Phòng 105 Nhà A5, 268 Lý thường Kiệt, P14, Q10, TP.HCM 

    ĐT: 028.3864.7256 Exit 5371 - 028.222.89.112 - 0902.44.91.98

CN2: Kios 08, 142 Tô Hiến Thành, P14, Q10, TP.HCM
ĐT:
028.3864.7256 Exit 5854 - 028.221.48.404

CN3: Phòng 314, Nhà H1, Đại học Bách Khoa, làng Đại học Thủ Đức
ĐT:
028.627.89.210 - 0909.445.308

Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Bảy:
 Sáng: 08g00 - 11g45
 Chiều - Tối :13g00 - 20g45
Chủ Nhật: 08g00 -11g45

01/04/2019 - Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán

Từ khoá:

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

-----


Ms. Vy (028.2228.9112)
Hotline 0902.44.91.98
HỖ TRỢ DỰ ÁN &
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

-----


Mr. Tuấn (091.801.9327)