Chương trình đào tạo

Đề cương môn Matlab

MATLAB là một môi trường tính toán số và lập trình, được thiết kế bởi công ty MathWorks. MATLAB cho phép tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác. MATLAB giúp đơn giản hóa việc giải quyết các bài toán tính toán kĩ thuật so với các ngôn ngữ lập trình truyền thống như C, C++, và Fortran.
MATLAB được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm xử lý tín hiệu và ảnh, truyền thông, thiết kế điều khiển tự động, đo lường kiểm tra, phân tích mô hình tài chính, hay tính toán sinh họcNỘI DUNG KHÓA HỌC

Chương 1: Giới thiệu về MatLab
 
     Giới thiệu về MatLab
     Biến, hằng, phép toán và biểu thức
     Kiểu dữ liệu (số thực, số phức, chuỗi )
     M - file với script

Chương 2: Mảng và ma trận

     Mảng 1 chiều và vector, các phép toán trên mảng
     Mảng 2,3 và chiều
     Ứng dụng của mảng với đa thức, chuỗi
     Ma trận, phép toán ma trận, thao tác trên ma trận
     Mảng cell
     Mảng struct

Chương 3: Đồ thị

     Vẽ đường và điểm 2D (plot, Fplot...)
     Vẽ mặt 3D (meshgrid, mesh, sutf,..)
     Vẽ biểu đồ (bar, stem, pie,..)

Chương 4: Lập trình với MatLab

     M-file với tập tin hàm
     Tham khảo hàm trong thư viện
     Biểu thức quan hệ và luận lý
     Các phát biểu chọn (if, switch)
     Các phát biểu lặp ( For, while)

Chương 5: Giao diện người dùng (GUI)

     Cấu trúc GUI
     Cấu trúc các đối tượng đồ họa
     Tạo các uicontrols
     Điều khiển với uicontrols
     Các uicontrols khác (slider,toggle button)
     Tạo các menu (menubar, contextMenu)
     Giới thiệu các tài nguyên khác.

 • Thời gian: Tối  3.5.7
 • - Ca 1: 08h00 - 11h00
 • - Ca 2: 14h00 - 17h00
 • - Ca 3: 18h00 - 20h45

  • Với mức học phí : 900.000VNĐ
  • Đặc biệt GIẢM:

  - 10% cho sinh viên
  -  5% cho nhóm học viên đăng ký 5 người
  -  5% cho học viên cũ.

  • Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Văn phòng ghi danh:

  •  *  Kios số 8 - 142 Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10, Tp. HCM
  •  *  P.105 - nhà A5 - 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q. 10, Tp. HCM
   •  *  ĐT: 08. 3864 7256 ext: 5371, 5854 - 08. 2214.8404 - 08. 2228.9112     24/09/2014 - Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán

     Từ khoá:

     HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

     -----


     Ms. Vy (028.2228.9112)
     Hotline 0902.44.91.98
     HỖ TRỢ DỰ ÁN &
     CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

     -----


     Mr. Tuấn (091.801.9327)