Chương trình đào tạo

Đề cương môn lập trình C căn bản


  Sau khi hoàn tất khoá học này học viên sẽ hiểu và vận dụng các kiến thức kỹ năng cơ bản về lập trình. Ý nghĩa, các bước lập trình. Xác định dữ liệu vào, ra. Phân tích các bài toán đơn giản. Khái niệm so sánh, lặp. Làm tiền đề để học & hiểu nhanh các ngôn ngữ lập trình khác


1.Giới thiệu về ngôn ngữ C & môi trường Turbo C 3.0
 • +Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C.
 • +Môi trường làm việc và cách sử dụng Turbo C 3.0.
2.Các câu lệnh đơn trong C
 • +Câu lệnh là gì? 
 • +Cách sử dụng câu lệnh gán giá trị của một biểu thức cho một biến. 
 • +Cách sử dụng lệnh scanf để nhập giá trị cho biến. 
 • +Cách sử dụng lệnh printf để xuất giá trị của biểu thức lên màn hình và
 •  cách định


3.Các lệnh có cấu trúc
 • +Khối lệnh trong C. 
 • +Cấu trúc rẽ nhánh. 
 • +Cấu trúc lựa chọn. 
 • +Cấu trúc vòng lặp. 
 • +Các câu lệnh “đặc biệt”.
4.Chương trình con
 • +Khái niệm về hàm (function) trong C. 
 • +Cách xây dựng và cách sử dụng hàm trong C.
5.Kiểu mảng
 • +Khái niệm về kiểu dữ liệu mảng cũng như ứng dụng của nó.
 • +Cách khai báo biến kiểu mảng và các phép toán trên các phần tử của mảng.
6.Kiểu con trỏ
 • +Khái niệm về kiểu dữ liệu “con trỏ”.
 • +Cách khai báo và cách sử dụng biến kiểu con trỏ.
 • +Mối quan hệ giữa mảng và con trỏ.
7.Chuỗi ký tự
 • +Khái niệm về chuỗi ký tự.
 • +Một số hàm xử lý chuỗi và ứng dụng của chúng trong thực tế.
8.Kiểu cấu trúc
 • +Khái niệm về kiểu cấu trúc.
 • +Cách sử dụng kiểu cấu trúc.
 • +Con trỏ cấu trúc.
9.Kiểu tập tin
 • +Một số khái niệm về tập tin.
 • +Các bước thao tác với tập tin.
 • +Một số hàm truy xuất tập tin văn bản.
 • +Một số hàm truy xuất tập tin nhị phân.
 • Thời gian: 2.4.6 hoặc 3.5.7
 • - Ca 1: 08h00 - 11h00
 • - Ca 2: 14h00 - 17h00
 • - Ca 3: 18h00 - 20h45

Với mức học phí 
: 600.000 VNĐ


 • Đặc biệt GIẢM:
  -  20% cho tất cả các khóa học ban ngày
  - 10% cho sinh viên
  -  5% cho nhóm học viên đăng ký 5 người
  -  5% cho học viên cũ.

  Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Văn phòng ghi danh:

  •  *  Kios số 8 - 142 Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10, Tp. HCM
  •  *  P.105 - nhà A5 - 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q. 10, Tp. HCM
   •  *  ĐT: 08. 3864 7256 ext: 5371, 5854 - 08. 2214.8404 - 08. 2228.9112  25/09/2014 - Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán

  Từ khoá:

  HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

  -----


  Ms. Vy (028.2228.9112)
  Hotline 0902.44.91.98
  HỖ TRỢ DỰ ÁN &
  CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

  -----


  Mr. Tuấn (091.801.9327)