Chương trình đào tạo

Đề cương môn học lập trình C++


Nội dung chương trình:

1.  Môi trường lập trình C++
 1. *Các thao tác khi soạn thảo chương trình
 2. *Các kiểu dữ liệu cơ bản trong C++
 3. *Biến và cách khai báo biến
 4. *Cấu trúc một chương trình đơn giản
 5. *Các lệnh nhập xuất 
 6. *Biểu thức trong C++
2. Các cấu trúc điều khiển trong C++ 
 1. *Giới thiệu chung
 2. *Cấu trúc rẽ nhánh
 3. *Cấu trúc chọn
 4. *Chuyển đổi giữa cấu trúc chọn và rẽ nhánh
 5. *Cấu trúc lặp 
 6. *Các cách thoát khỏi vòng lặp for 
 7. *Vòng lặp với số lần lặp không xác định
 8. *Chuyển đổi giữa các cấu trúc lặp
3. Kỹ thuật lập trình đơn thể
 1. *Giới thiệu
 2. *Các đặc trưng của hàm
 3. *Phân loại hàm
 4. *Định nghĩa và sử dụng hàm
 5. *Sử dụng các tham số trong lập trình đơn thể
 6. *Kỹ thuật đệ quy
 7. *Thiết kế chương trình theo kiểu đệ quy. 
4. Kỹ thuật lập trình dùng mảng
 1. *Khai báo và sử dụng mảng
 2. *Truyền tham số mảng cho hàm
 3. *Các bài toán cơ bản về mảng
 4. *Các giải thuật tìm kiếm, sắp xếp trên mảng
5. Kỹ thuật lập trình với con trỏ
 1. *Khai báo và sử dụng con trỏ 
 2. *Con trỏ và hàm 
 3. *Con trỏ và mảng

Thời gian
: 2.4.6 hoặc 3.5.7
 1. - Ca 1: 08h00 - 11h00
 2. - Ca 2: 14h00 - 17h00
 3. - Ca 3: 18h00 - 20h45

Với mức học phí
 : 600.000 VNĐ

Đặc biệt 
GIẢM:
 1. -  20% cho tất cả các khóa học ban ngày
 2. - 10% cho sinh viên
 3. -  5% cho nhóm học viên đăng ký 5 người
 4. -  5% cho học viên cũ.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Văn phòng ghi danh:

 •  *  Kios số 8 - 142 Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10, Tp. HCM
 •  *  P.105 - nhà A5 - 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q. 10, Tp. HCM
  •  *  ĐT: 08. 3864 7256 ext: 5371, 5854 - 08. 2214.8404 - 08. 2228.9112


25/09/2014 - Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán

Từ khoá:

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

-----


Ms. Vy (028.2228.9112)
Hotline 0902.44.91.98
HỖ TRỢ DỰ ÁN &
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

-----


Mr. Tuấn (091.801.9327)